• STASZEWSKA-LISIAK VE ORTAKLARI

  s/l logo
  STASZEWSKA-LISIAK VE ORTAKLARI

  AVUKATLAR VE HUKUK MÜŞAVİRLERİ BÜROSU


  VARŞOVA | KRAKÓW

Haklarınız, mülkiyetleriniz ve menfaatleriniz güvence altında.


Sizlere en iyi şekilde profesyonel yasal yardımı vereceğiz. Hem uluslararası piyasalarda hem de Polonya’da orta ve büyük ölçekli firmalar ve girişimcilerle çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Türkiye’deki hukuk bürolarıyla işbirliği yapıyoruz. Uzmanlarımız ticari davalarda, gayrimenkul ve ihtilaflı davalarda uzmanlaşmışlardır. Bunun dışında aramızda ayrıca ceza ve aile hukuku uzmanlarına sahibiz. Bu yüzden sadece firmalara değil, ayrıca kişilere yönelik hizmet teklifimizi sunuyoruz.

İŞ DÜNYASINDAN MÜVEKKİLLER İÇİN

İŞ DÜNYASINDAN MÜVEKKİLLER İÇİN

BİREYLER İÇİN

BİREYLER İÇİN

ALACAKLARINIZIN TAHSİLATI İÇİN

ALACAKLARINIZIN TAHSİLATI İÇİN


Şirketler için hukuk hizmeti


BÜYÜYEN TİCARİ KURULUŞLARIN YASAL SORUNLARINI ÇÖZÜYOR VE MENFAATLERİ İLE HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ.

Avukatlarımız ve hukuk müşavirlerimiz ticari şirketlere, şahıs şirketlerine ve de anonim şirketlere verilen yasal hizmetlerde uzunca yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. Hukuk büromuz tarafından önerilen yasal yardımlar ve destekler, müvekkilin bulunacağı istisnai durumlarda dahi başarılı olmaktadır. Kriz durumlarında yardım ediyor ve sürekli hukuki destek sağlıyoruz.

Faaliyet alanlarımız içerisinde:

 • Hukuki danışmanlık,
 • Ticari sözleşmelerin incelenmesi,
 • İhtilafların çözümü,
 • İşle ilgili davalar,
 • Gayrimenkul davaları,
 • Özelleştirme ve yeniden yapılandırma davaları,
 • Sözleşme hazırlanması,
 • Mahkeme süreçleri.

Uzmanlık alanımız içerisinde ticaret kanunu, çalışma kanunu, medeni kanun, ticari şirketler kanunu, bankacılık, inşaat ve alacakların tahsilatı ile ilgili yasalar vardır. Vergi kanunu hakkında 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. limited şirketi ile işbirliği yapmaktayız.

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN YAZINIZ

Bireysel müşteriler için yasal yardım ve danışmanlık


AİLE HUKUKU | CEZA HUKUKU | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI | İDARE HUKUKU | MEDENİ HUKUK | İNŞAAT YASASI | TELİF HAKLARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN | TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI.

Hukuk şirketimizde çalışan avukat ve hukuki müşavirler, aile hukuku, ceza hukuku, çalışma ve sosyal güvenlik yasası, idari hukuk, medeni hukuk, inşaat yasası, telif hakların korunması hakkındaki kanun ve tüketicileri koruma yasası alanında uzman kadrolardan oluşturmaktadırlar. Hukuk büromuz aynı zamanda alacakların tahsilatı ve ihtilaflı konularda da tam teşekküllü yardım etmektedir. Hizmetlerimiz arasında yasal danışmanlık (yazılı ve sözlü), müzakereler ve diğer hususlar yer almaktadır. Avukatlarımız ani durumlarda veya alışagelmiş durumların dışında da müvekkillerine yardımcı olmaktadırlar. Özellikle ailevi meselelerde konuya çok özel yaklaşımda bulunuyoruz. Müvekkillerimizin zor anlarında gereksiz formalitelerle uğraşmalarının önüne geçip bütün bilgilere erişimini ve her şeyin kendi kontrolleri altında gerçekleşmesini sağlıyoruz.

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN YAZINIZ

Alacakların etkili şekilde tahsilatı


HUKUK ŞİRKETİMİZ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ALACAKLARININ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TAHSİLATININ YAPILMASINI SAĞLIYOR.

Hızlı ve etkili hareket ediyoruz. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalardan alacakların tahsilatını sağlıyoruz. Tahsilat sürecinin her aşamasında yardımcı oluyoruz: borçluya gönderilmek üzere ödemeye çağrı belgelerini düzenliyor ve gönderiyoruz. Müşterimizi mahkeme sürecinde temsil ediyor, icra evraklarını hazırlıyoruz. Mahkeme öncesi ve sonrası, icra öncesi ve sırası ile sonrasında yardım ediyor veya vadesi çoktan geçmiş borçları tahsil ediyoruz.

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN YAZINIZ

cudzysłów

Elmas taşının ne olduğunu bilmiyorsan, bir kuyumcuyla görüş.

– Warren Buffet

Hukuki sorunlar oldukça stresli ve karmaşıktır. Dolayısıyla bu problemleri çözmek için size yardımcı olmamıza izin verin. Konulara açıklık getirip sizleri olayın akışına yönelik bilgilendirelim. Kadromuzun bilgi ve deneyimlerine güvenebilirsiniz.

zdjęcie temidy
Sylwia Staszewska-Lisiak

Sylwia Staszewska-Lisiak

KURUCU ÜYE, HUKUK MÜŞAVİRİ.


Ticari davalar, taşınmaz mal davaları, toplu davalar ve çalışma kanunu alanında gerçek ve tüzel kişilere uzun yıllara dayanan deneyimiyle hizmet vermektedir. Lodz Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve ardından Varşova Ticaret ve Finans Yüksek Okulunda diploma sonrası master eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılından bu yana mesleğini ifa etmektedir. Polonya’nın önde gelen firmalarını temsil etmiştir. Bu şirketlerden bazıları: Agora SA, PKN Orlen SA, PZU Pomoc SA, Karen Notebook SA ve Protektor SA. Kamu yararına „Mieszkaniczik” derneğinde arbitraj mahkemesi başkanı görevini yürütmektedir.

Agata Bastrzyk

Agata Bastrzyk

KURUCU ÜYE, AVUKAT.


Ticari ve Medeni kanuna ilişkin davalarda uzmanlaşmış, ticari şirketler arasındaki ihtilaflarda idari mahkemeler, kamu idari organlarının yürüttüğü tahkikatlarda, idari, ticari ve medeni kanun kapsamındaki mahkemelerde temsil etmektedir. Varşova Bölge Mahkemesinde yıllarca hakim yardımcısı olarak hizmet etmiştir. Bu işte kazanmış olduğu tecrübeler sayesinde, ihtilafların çözümü için mahkeme dışında alternatif çözümler olan arbitraj ve arabuluculuk gibi yolları kullanmaktadır. Łazarski Hukuk ve Ticaret Yüksek Okulu mezunudur.

Tomasz Tarnawski

Tomasz Tarnawski

KURUCU ÜYE, AVUKAT.


Ceza Kanunu, Aile Hukuku ve taşınmaz mal yasası meselelerinde uzmanlaşmıştır. Polonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın işlenen suçlardan dolayı mağdur olan kişilere yardım programı çerçevesinde, kamu yararına yürütmüş olduğu faaliyetlerden dolayı 2011 yılında Adalet Bakanlığı tarafından „Adalet için çalışanlar” ödülüne layık görülmüştür. Jagielloński Üniversitesini bitirdikten sonra mahkeme stajını tamamlamış ve ardından hakimlik ve savcılık yapma yetkisine sahip olmuştur. 2005 yılından bu yana hukuk müşavirliği mesleğini ifa etmekte, 2007 yılından bu yana avukatların Kraków şehri barosu üyesidir.

Müvekkillerimizin % 90’ı tavsiye üzerine bize gelmektedir


DERTLERİNİ DİNLİYOR VE İLETİŞİM KURUYORUZ

Bizimle her şeyi konuşabilirsiniz. Rahat bir ortamda. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyoruz. Her konuya bireysel olarak, karşılıklı güven ve anlayışla yaklaşıyoruz. Müvekkillerimizin gizlilik haklarına saygı ve nezaketimizle tanınırız. Müşterilerimiz bizleri bir destek ve dayanak olarak görmekte, ayrıca sadece danışman olarak değil, ama aynı zamanda yediemin olarak görmektedirler.


ZOR MESELELERİ AÇIKÇA İFADE EDİYORUZ

Müşterilerimize anlaşılması zor hukuk dilini açıklıyor, kendilerine durumlarıyla ilgili hükümlerin ve yasa maddelerinin ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Her zaman müşterilerimiz ne olup bittiğini ve ne olup biteceğini biliyorlar.


PROBLEMLERİ ETKİLİ BİÇİMDE ÇÖZÜYORUZ

Konulara hakim olarak hareket ediyoruz. Mümkün olmayanı mümkün kılacak süreçten dolayı mutlu oluyoruz. Sizlere profesyonel yasal yardımı vermek için her şeye sahibiz. Doğru bilgi, yıllara dayanan tecrübe, alınan neticeler ve çok iyi avukat ve de hukuk müşavirlerinden oluşan bir takımımız var. Hukuk büromuz tecrübe, zeka ve netice almanın ideal birleşimidir.

Referanslarımız

 • “Hukuk büronuz çalışma yasası ve aile yasası hakkında karışık bir davaya ilişkin danışmanlık yapmıştır. Bu tarz davalarda olması gerektiği gibi, mesele çok çabuk ve güzel bir şekilde neticelenmiştir. Sabrınız, iyi niyetiniz ve en üst seviyedeki profesyonelliğinizden dolayı kalpten teşekkür ederim.”

  JULITA ZATORSKA, ŁÓDŹ

 • “Hukuk müşaviri Sylwia Staszewska – Lisiak miras meselesi hakkında ailemize danışmanlık yapmış ve ardından mirasla kalan taşınmazın malın satışında hukuki destek sağlamıştır. Uzun yıllardır İsveç’te yaşıyoruz. Bu yüzden ailemiz için sağlanan bu yardıma ihtiyacımız vardı. Profesyonel yasal desteğe ihtiyacı olan herkesin Staszewska-Lisiak i Partnerzy hukuk bürosunun hizmetinden faydalanmalarını diliyorum.”

  IRENA DRUŻYŃSKI VASTERAS, İSVEÇ

 • “Profesyonel yasal destek kapsamında Staszewska-Lisiak i Partnerzy hukuk bürosunu özellikle tavsiye ediyoruz. Hukukçular şirket faaliyeti ile ilgili sorunların çözümü, ticari iş ortaklarıyla olan müzakerelere katılım, sözleşmelerin hazırlanması konularında vede meselelerin çözümünde şirket menfaatlerine uygun hareket etmişlerdir.”

  EMIL ŻAK –NETMART SYSTEM SP. Z O.O. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 • “Bu zamana kadar „İşini severek yapan avukatlar sadece filmlerde olur” zannederdik. Profesyonel yasal desteğe ihtiyacı olan herkesin Staszewska-Lisiak i Partnerzy hukuk bürosunun hizmetinden faydalanmalarını diliyorum.”

  BEATA VE MIROSŁAW ROSZYKIEWICZ - MAGICOM SP. Z O.O. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • “Bu zamana kadar Staszewska-Lisiak i Partnerzy hukuk bürosu ile yaptığımız işbirliğine dayanarak kendisinin girişimciler için profesyonel yasal yardımı sağladığını söyleyebilirim. Şirketimiz adına verilen hizmetlerin süresi içerisinde ve en iyi şekilde gerçekleştiğini söylemek isterim. Hukukçular meritorik meselelere hakim olup kendilerine iletilen problemleri çözmek için her şeylerini ortaya koymuşlardır.”

  LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. ŞİRKETİ RAFAŁ POZNALSKI GENERAL COUNSEL

ÇALIŞMIŞ OLDUĞUMUZ FİRMALAR

Staszewska-Lisiak i Partnerzy

AYRICA 8 TAX FİRMASININ VERGİ DANIŞMANLARIYLA DA ÇALIŞIYORUZ:

www.8tax.pl

 

8tax logo

Bizimle konuşunuz


Varşova ve Kraków’da ofislerimiz var. Sizin rahatlığınız için telefon ve e-posta ile de uzaktan yasal destek sağlamaktayız. Sizler için yazılı hukuki görüş, sözleşme veya fikirlerimizi aynı şekilde paylaşabiliriz. Hukuki hizmetlerin ücretlendirmesi her konuya göre değişiklik gösterir. Ayrıca hukuki meselenin boyutu ve içeriğine bakılarak bir değerlendirme yapılır. Size uygun olacak her şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefonunuzu ve e-postanızı bekliyoruz. Bizimle web sayfamızda bulunan formu doldurarak dahi iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİME GEÇİNİZ

VARŞOVA OFİS

Waliców 11 office 14200-851 Warszawa

Çalışma saatleri:
Pazartesi-Cuma: 09.00-17.00

00 48 799 089 006

biuro@ssllegal.pl

KRAKÓW OFİS

Kasprowicza 20 office 431-559 Kraków

Çalışma saatleri:
Pazartesi-Cuma: 09.00-17.00

krakow@ssllegal.pl